Druid

1. úroveň

 

Najdi zlo (věštění)
Úroveň: 1
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 2
Oblast působení: dohled
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo odhalí vyzařování zla z jakékoliv bytosti. Všechny zlé bytosti v dosahu kouzla začnou slabě rudě zářit.


  

Požehnání (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 1
Sféra: všechny
Dosah: 60 metrů
Trvání: 6 kol
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: krychle 15 m
Záchranný hod: žádný

Jakmile kněz vyřkne toto požehnání, zvýší morálku všech spřátelených bytostí a poskytne jim bonus +1 na všechny vrhy na záchranu a na útoky. Uživatel určí vzdálenost (až do 60 metrů), na jakou kouzlo použije. V okamžiku dokončení jsou ovlivněny všechny bytosti v krychli 15 metrů se středem v bodě vybraném uživatelem (takže ovlivnění tvorové, kteří oblast opustí, stále podléhají jeho účinkům; na ty, kteří do ní vstoupí až po dokončení magické formule, se již kouzlo nevztahuje).


Odstraň strach (ochrana)
Úroveň: 1
Sféra: zmámení
Dosah: 10 metrů
Trvání: 1 hodina
Doba sesílání: 1
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zvláštní

Toto kněžské kouzlo svému příjemci propůjčí odvahu a zvedne jeho morálku na nejvyšší možnou úroveň. Morálka se pak postupně vrací k normálu. Pokud byl cíl ovlivněn magickým strachem, bude jej zbaven.


 

Sukovice (proměny)
Úroveň: 1
Sféra: souboj, rostliny
Dosah: 0
Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 2
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo umožní sesilateli vytvořit magický kyj, který má bonus +1 k útoku a způsobí 2k4 zranění nepřátelům do velikosti člověka a 1k4+1 zranění větším soupeřům.


Vyleč lehká zranění (nekromancie)
Úroveň: 1
Sféra: léčení
Dosah: Dotyk
Trvání: Stále
Doba sesílání: 5
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Po vyslovení magické formule položí kněz ruce na tělo uzdravovaného, čímž mu doplní 8 životů. Účinek tohoto kouzla se nevztahuje na nemrtvé a stvoření z jiných dimenzí.


   

Zapletení (proměny)
Úroveň: 1
Sféra: rostliny
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 4
Oblast působení: poloměr 12 m
Záchranný hod: zrušení

Po vyslovení zaklínadla ze objeví tráva, plevel, křoviny a dokonce i stromy, které obtočí a ovinou téměř každou bytost v dosahu a rychle ji na vymezenou dobu zastaví. Tvor, kterému se podaří úspěšný hod na záchranu před kouzlem, se těmto účinkům vyhne. Zapletená bytost může stále útočit, avšak nemá možnost hnout se z místa. Všichni postižení mají k záchraně bonus +3.


 

2. úroveň

Bobulky (proměny, vzývání)
Úroveň: 2
Sféra: rostliny
Dosah: dotyk
Trvání: stále
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem vznikne hrozen kouzelných bobulí, které si uživatel může odnést s sebou. Každá snězená bobule vyléčí při snězení jeden život.


 

Kůra (proměny)
Úroveň: 2
Sféra: ochrana, rostliny
Dosah: dotyk
Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Kůže příjemce tohoto kouzla se stane tvrdou jako kůra. Jeho základní obranné číslo se zlepší na 6 +1 za každé čtyři úrovně kněze. Navíc k záchranným hodům proti všem útokům kromě magie získá bonus +1. Toto kouzlo může být začarováno na sesilatele nebo libovolnou bytost, které se dotkne.


 

Najdi pasti (věštění)
Úroveň: 2
Sféra: věštění
Dosah: 0
Trvání: 3 tahy
Doba sesílání: 5
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Když kněz sešle toto kouzlo, všechny pasti – skryté magicky či normálně – magické či mechanické povahy se mu zjeví. Past je jakékoliv zařízení či magická ochrana, které splňuje následující kritéria: může mít náhlé nebo nečekané efekty, sesilatel považuje tyto efekty za nežádoucí nebo škodlivé a tvůrce měl takovéto účinky v úmyslu.


 

Odolej ohni a mrazu (proměny)
Úroveň: 2
Sféra: ochrana
Dosah: dotyk
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo zajistí tělu příjemce ochranu proti horku či zimě. Dosáhne tím úplné imunity pro mírné podmínky (stát nahý ve sněhu nebo si sáhnout pro něco do normálního ohně). Takto chráněná osoba též získá 50% odolnost vůči intenzivnímu žáru a chladu (ať již přirozeného nebo magického původu), jako je doruda rozpálené dřevěné uhlí, velké množství hořícího oleje, ohnivý meč, ohnivá bouře, ohnivá koule, dech rudého draka, ledová bouře, mrazivá hůlka, dech bílého draka apod. Ve všech těchto případech ovlivňuje teplota osobu jen v určitých mezích. Veškerá zranění ohněm či mrazem jsou snížena o 50%.


Plamenná čepel (vzývání)
Úroveň: 2
Sféra: živly (oheň)
Dosah: 0
Trvání: 4 kola + 1 kolo/2 úrovně
Doba sesílání: 4
Oblast působení: 1,5 m dlouhé ostří
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem si kněz přičaruje šlehající proud rudých plamenů, které mu tryskají z rukou. Tento čepeli podobný paprsek se ovládá jako by to byl scimitar. Pokud sesilatel plamennou čepelí úspěšně zasáhne v souboji zblízka, zasažená bytost utrpí zranění sekem za 1k4 životů + 1k2+4 zranění ohněm (tj. 6-10 životů). Pokud je bytost chráněná před ohněm, zranění se sníží o 2 (tj. 4-8 životů). Ohnivé bytosti zraní pouze sek (tj. 1-4 životů). Nejde ovšem o magickou zbraň v pravém slova smyslu, takže bytosti (kromě nemrtvých) zranitelné pouze magickou zbraní, tato čepel nezasáhne. Kouzlo nepůsobí pod vodou.


  

Poznej přesvědčení (věštění)
Úroveň: 2
Sféra: věštění
Dosah: 10 metrů
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Kouzlo umožňuje knězi přesně přečíst auru bytosti. Sesilatel se nesmí pohybovat a musí se soustředit na objekt celé kolo. Pokud bytost uspěje v záchranném hodu proti kouzlu, kněz se tentokrát nedozví nic. Některá magická zařízení sílu tohoto zaklínadla také ruší.


  

Zmam osobu nebo savce (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 2
Sféra: zvířata
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 1 osoba či savec
Záchranný hod: zrušení

Toto kouzlo ovlivní jednu osobu, na kterou je sesláno. Termín osoba označuje dvounohé lidi, demilidi nebo humanoidy lidské velikosti či menší, jako jsou brownie, dryády, trpaslíci, elfové, gnollové, gnómové, skřeti, půlelfové, půlčíci, půlorci, skuruti, lidé, koboldi, ještěří lidé, nixie, orkové, pixie, skřítci, troglodyti a mnozí další. Osoba musí uspět v záchraně proti kouzlu (s bonusem +3), aby jeho účinkům zabránila.
Pokud příjemce kouzla neuspěje v záchranném hodu, dívá se na sesilatele jako na nejlepšího přítele a spojence, kterého si váží a jehož chrání. Sesilatel mu může udělovat rozkazy a zmámené stvoření je vyplní, jak nejrychleji je to možné.
Pokud sesilatel zraní (či se pokusí zranit) zmámenou bytost zjevným útokem, nebo je na zmámeného úspěšně sesláno zaklínadlo Zruš kouzla, bude zmámení přerušeno.
Pokud bytost najednou ovlivňuje dvě nebo více zmámení, má přednost to poslední. Pamatuj, že tvor si uvědomuje vše, co se během zmámení odehrálo.
Také měj na paměti, že zmámenou bytost nelze přimět k opuštění oblasti, kde byla očarována.


Zpomal jed (nekromancie)
Úroveň: 2
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: ihned
Doba sesílání: 1
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo velmi zpomalí účinky otravy; dokáže neutralizovat téměř všechny jedy (s výjimkou těch nejsmrtelnějších).


 

3. úroveň

Drž zvíře (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 3
Sféra: zvířata
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 2 kola/úroveň
Doba sesílání: 5
Oblast působení: cíl a každý v okruhu 1,5 metru
Záchranný hod: zrušení

Díky tomuto kouzlu bude zvířatům znemožněn jakýkoliv pohyb. Má vliv však pouze na normální a obrovitá zvířata (obludy jako wyverny, ankhegové či mrchožraví červi se za zvířata nepovažují). Každý nepřítel do 1,5 metru od cíle bude také paralyzován. Ti, kteří uspějí v hodu na záchranu, nebudou nijak ovlivněni. Znehybnění zvířete nezabrání zhoršování jeho stavu v důsledku zranění, nákazy nebo otravy


 

Narušení magie (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 3
Sféra: chaos
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 5
Oblast působení: jeden cíl
Záchranný hod: zrušení

Každá bytost sesílající kouzla, která je ovlivněna tímto zaklínadlem, má narušeny své schopnosti. Když se pokusí čarovat, bude mít 80% šanci na neúspěch. Záchranný hod proti tomuto kouzlu má postih -2.


  

Ochrana před ohněm (ochrana)
Úroveň: 3
Sféra: živly (oheň)
Dosah: Dotyk
Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 6
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Účinek kouzla je různý podle příjemce kouzla – zda se jedná o původce kouzla či někoho jiného. V obou případech kouzlo trvá nejdéle jedno kolo za úroveň sesilatele. Kouzlo zaručuje naprostou nezranitelnost normálním ohněm (pochodně, ohně apod.) a při vystavení magickému ohni (jako dračí dech, kouzla typu Hořící ruce, Ohnivá koule, Ohnivá bouře atd.) pohltí 80% veškerého zranění.


  

Přivolej blesk (proměny)
Úroveň: 3
Sféra: počasí
Dosah: 0
Trvání: 1 tah/4 úrovně
Doba sesílání: 1 tah
Oblast působení: poloměr 108 m
Záchranný hod: 1/2
Toto zaklínadlo může být aplikováno pouze venku, jinak selže. Sesilatel může přivolat jeden blesk za tah. Kouzlo trvá jedno kolo za každé 4 úrovně kněze. Každý výboj působí zranění elektřinou za 2k8 životů plus dalších 1-8 životů na každou úroveň zkušeností uživatele.
Sesilatel si svůj cíl vybrat nemůže, ovšem elektřina nikdy nezraní žádného z jeho spojenců.


 

Zrušení neviditelnosti (věštění)
Úroveň: 3
Sféra: věštění
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 8
Oblast působení: poloměr 9 metrů
Záchranný hod: žádný

Toto zaklínání v okruhu své působnosti odkryje každou neviditelnou bytost. A to včetně bytostí, které využívají útočiště, vylepšenou neviditelnost, stínové dveře atd.


4. úroveň

 

Neutralizuj jed (nekromancie)
Úroveň: 4
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: ihned
Doba sesílání: 1
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Kouzlo odstraní z těla všechny jedy, ať již přírodní či magické povahy. Po seslání na otrávenou osobu okamžitě neutralizuje jakýkoli jed a navrátí 10 životů. Kouzlo také vyléčí všechny choroby, jako slepota či hluchota.


 

Obranná harmonie (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 4
Sféra: zákon
Dosah: sesilatel
Trvání: 6 kol
Doba sesílání: 1
Oblast působení: poloměr 3 m
Záchranný hod: žádný

Obranná harmonie umožní skupině bytostí fungovat jako jediná jednotka v jedné bitvě nebo střetnutí, zlepšuje koordinaci a taktiku jejich útoků. Účinek je vždy vystředěn na sesilatele, ale ovlivní všechny, kdo se nacházejí v okolí 3 metrů. Postavy pod vlivem zaklínadla se mohou pohybovat mimo oblast, jakmile je čarování dokončeno, a z harmonie mají stále prospěch. Působením této magie získává každá dotyčná osoba bonus +2 k obrannému číslu. Účinky trvají 6 kol nebo dokud není kouzlo úspěšně rozptýleno.


 

Ochrana před bleskem (ochrana)
Úroveň: 4
Sféra: ochrana, počasí
Dosah: dotyk
Trvání: 5 kol/úroveň
Doba sesílání: 7
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Kouzlo zaručuje úplnou nezranitelnost elektrickými útoky, jako je např. dračí dech nebo kouzla typu Blesk, Děsivé sevření atd. Ochrana působí po dobu trvání kouzla (nebo do odčarování).


  

Povolávání zvířat I (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 4
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 20 m
Trvání: 3 tahy
Doba sesílání: 7
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem přivolá kněz na pomoc 2 až 3 zvířata, která mají životaschopnost 4 nebo méně. Druh se určí náhodně. Tyto tvory sesilatel ovládá, dokud jsou naživu, nebo neskončí kouzlo.


 

Vyleč těžká zranění (nekromancie)
Úroveň: 4
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: stále
Doba sesílání: 7
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto je silnější verze kouzla Vyleč lehká zranění. Přiložením rukou na bytost vyléčí kněz 17 životů. Zaklínadlo nepůsobí na bytosti bez fyzických těl, z jiné roviny nebo nemrtvé.


5. úroveň

 

Povolávání zvířat II (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 5
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 60 metrů/úroveň
Trvání: 3 tahy
Doba sesílání: 8
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto zaklínadlem sesilatel přivolá na pomoc 1 až 3 zvířata, která mají životaschopnost 8 nebo méně. Zvířata pomáhají sesilateli všemi svými možnostmi, dokud jsou naživu, nebo neskončí kouzlo.
Mohou být povolána jedině normální či obří zvířata; fantastická zvířata či příšery nejsou kouzlem ovlivněny.


 

Vyleč kritická zranění (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 8
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Tato mocná modifikace kouzla Vyleč lehká zranění navrátí každé živé bytosti 27 životů. Účinek se však nevztahuje na nemrtvé a stvoření z jiných dimenzí.