Kněz

1. úroveň

Magický kámen (zaříkávání)
Úroveň: 1
Sféra: souboj
Dosah: 0
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 4
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Pomocí tohoto kouzla může kněz dočasně očarovat malý oblázek, který pak vrhne nebo vystřelí na protivníka. Kámen způsobí 1-4 zranění každému, koho zasáhne. Oblázky se považují za zbraň +1, i když nemají bonus k útoku a zranění.


 

Najdi zlo (věštění)
Úroveň: 1
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 2
Oblast působení: dohled
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo odhalí vyzařování zla z jakékoliv bytosti. Všechny zlé bytosti v dosahu kouzla začnou slabě rudě zářit.


 

Ochrana před zlem (ochrana)
Úroveň: 1
Dosah: Dotyk
Trvání: 3 kola/úroveň
Doba sesílání: 1
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Kouzlo vytvoří kolem příjemce magickou bariéru ve vzdálenosti 0,3 metru. Bariéra se pohybuje s osobou a má dva hlavní účinky: všechny útoky prováděné zlými či zle očarovanými bytostmi proti chráněné osobě mají postih -2 k hodu na útok a ke všem záchranným hodům způsobeným takovými útoky má chráněná osoba bonus +2.


 

Odstraň strach (ochrana)
Úroveň: 1
Sféra: zmámení
Dosah: 10 metrů
Trvání: 1 hodina
Doba sesílání: 1
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zvláštní

Toto kněžské kouzlo svému příjemci propůjčí odvahu a zvedne jeho morálku na nejvyšší možnou úroveň. Morálka se pak postupně vrací k normálu. Pokud byl cíl ovlivněn magickým strachem, bude jej zbaven.


 

Požehnání (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 1
Sféra: všechny
Dosah: 60 metrů
Trvání: 6 kol
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: krychle 15 m
Záchranný hod: žádný

Jakmile kněz vyřkne toto požehnání, zvýší morálku všech spřátelených bytostí a poskytne jim bonus +1 na všechny vrhy na záchranu a na útoky. Uživatel určí vzdálenost (až do 60 metrů), na jakou kouzlo použije. V okamžiku dokončení jsou ovlivněny všechny bytosti v krychli 15 metrů se středem v bodě vybraném uživatelem (takže ovlivnění tvorové, kteří oblast opustí, stále podléhají jeho účinkům; na ty, kteří do ní vstoupí až po dokončení magické formule, se již kouzlo nevztahuje).


Příkaz (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 1
Sféra: Zmámení
Dosah: 30 metru
Trvání: 1 kolo
Doba sesílání: 1
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: Žádný

Toto kouzlo umožňuje knězi přikázat bytosti „zemřít“ (usnout) na jedno kolo. Na konci kola se bytost probudí a je nezraněna.


 

Sukovice (proměny)
Úroveň: 1
Sféra: souboj, rostliny
Dosah: 0
Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 2
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo umožní sesilateli vytvořit magický kyj, který má bonus +1 k útoku a způsobí 2k4 zranění nepřátelům do velikosti člověka a 1k4+1 zranění větším soupeřům.


Vyleč lehká zranění (nekromancie)
Úroveň: 1
Sféra: léčení
Dosah: Dotyk
Trvání: Stále
Doba sesílání: 5
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Po vyslovení magické formule položí kněz ruce na tělo uzdravovaného, čímž mu doplní 8 životů. Účinek tohoto kouzla se nevztahuje na nemrtvé a stvoření z jiných dimenzí.


 

Útočiště (ochrana)
Úroveň: 1
Sféra: ochrana
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 4
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Když kněz vyřkne tuto čarovnou formuli, způsobí, že všichni jeho protivníci přestanou vnímat jeho přítomnost, jako by byl neviditelný. Když je takto chráněn, nemůže napadat nepřátele, aniž by moc svého útočiště zrušil; smí však provádět neagresivní kouzla nebo jinou činnost, která není v rozporu s tímto zákazem útočení.


   

2. úroveň

Drž osobu (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 2
Sféra: zmámení
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 5
Oblast působení: cíl a každý do 1,5 m
Záchranný hod: zrušení

Toto kouzlo zadrží jednu osobu. Termín osoba označuje dvounohé lidi, demilidi nebo humanoidy lidské velikosti či menší, jako jsou brownie, dryády, trpaslíci, elfové, gnollové, gnomové, skřeti, půlelfové, půlčíci, půlorci, skuruti, lidé, koboldi, ještěří lidé, nixie, orkové, pixie, skřítci, troglodyti a mnozí další.
Účinek je vystředěn na oběť vybranou sesilatelem. Každý nepřítel do 1,5 metru od cíle je také ovlivněn. Na ty, kteří v záchranném hodu uspějí, nebude mít kouzlo žádný účinek. Nemrtvé bytosti není možno zadržet.
Postižení tvorové se nemohou pohybovat ani mluvit, zůstávají však při vědomí, registrují dění kolem sebe a mohou používat své schopnosti, jež nevyžadují pohyb či řeč. Znehybnění je ale neuchrání před zhoršováním stavu v důsledku zranění, nákazy nebo jedů.


 

Duchovní kladivo (vzývání)
Úroveň: 2
Sféra: souboj
Dosah: sesilatel
Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Vzýváním svého božstva kněz zhmotní čarovné kladivo, které může být po určenou dobu použito jako zbraň. Kladivo útočí jako magická zbraň s bonusem +1 za každých šest úrovní knězových zkušeností (nebo jejich části), až do maxima +3 na útok a +3 na zranění u uživatele 13 úrovně. Základní zranění způsobené úspěšným zásahem je stejné jako u normálního válečného kladiva (1k4+1 proti nepřátelům lidské velikosti nebo menší, 1k4 proti větším protivníkům, plus magický bonus).


 

Kůra (proměny)
Úroveň: 2
Sféra: ochrana, rostliny
Dosah: dotyk
Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Kůže příjemce tohoto kouzla se stane tvrdou jako kůra. Jeho základní obranné číslo se zlepší na 6 +1 za každé čtyři úrovně kněze. Navíc k záchranným hodům proti všem útokům kromě magie získá bonus +1. Toto kouzlo může být začarováno na sesilatele nebo libovolnou bytost, které se dotkne.


 

Najdi pasti (věštění)
Úroveň: 2
Sféra: věštění
Dosah: 0
Trvání: 3 tahy
Doba sesílání: 5
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Když kněz sešle toto kouzlo, všechny pasti – skryté magicky či normálně – magické či mechanické povahy se mu zjeví. Past je jakékoliv zařízení či magická ochrana, které splňuje následující kritéria: může mít náhlé nebo nečekané efekty, sesilatel považuje tyto efekty za nežádoucí nebo škodlivé a tvůrce měl takovéto účinky v úmyslu.


 

Odolej ohni a mrazu (proměny)
Úroveň: 2
Sféra: ochrana
Dosah: dotyk
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo zajistí tělu příjemce ochranu proti horku či zimě. Dosáhne tím úplné imunity pro mírné podmínky (stát nahý ve sněhu nebo si sáhnout pro něco do normálního ohně). Takto chráněná osoba též získá 50% odolnost vůči intenzivnímu žáru a chladu (ať již přirozeného nebo magického původu), jako je doruda rozpálené dřevěné uhlí, velké množství hořícího oleje, ohnivý meč, ohnivá bouře, ohnivá koule, dech rudého draka, ledová bouře, mrazivá hůlka, dech bílého draka apod. Ve všech těchto případech ovlivňuje teplota osobu jen v určitých mezích. Veškerá zranění ohněm či mrazem jsou snížena o 50%.


Plamenná čepel (vzývání)
Úroveň: 2
Sféra: živly (oheň)
Dosah: 0
Trvání: 4 kola + 1 kolo/2 úrovně
Doba sesílání: 4
Oblast působení: 1,5 m dlouhé ostří
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem si kněz přičaruje šlehající proud rudých plamenů, které mu tryskají z rukou. Tento čepeli podobný paprsek se ovládá jako by to byl scimitar. Pokud sesilatel plamennou čepelí úspěšně zasáhne v souboji zblízka, zasažená bytost utrpí zranění sekem za 1k4 životů + 1k2+4 zranění ohněm (tj. 6-10 životů). Pokud je bytost chráněná před ohněm, zranění se sníží o 2 (tj. 4-8 životů). Ohnivé bytosti zraní pouze sek (tj. 1-4 životů). Nejde ovšem o magickou zbraň v pravém slova smyslu, takže bytosti (kromě nemrtvých) zranitelné pouze magickou zbraní, tato čepel nezasáhne. Kouzlo nepůsobí pod vodou.


 

Posílení (nekromancie, vyvolávání)
Úroveň: 2
Sféra: nekromancie
Dosah: dotyk
Trvání: 1 kolo + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo funguje na příjemce jako Požehnání (+1 na útok a všechny záchranné hody) a přidá bonusových 1k8 životů navíc po dobu trvání kouzla. Posílení umožňuje, aby měla postava více životů, než je její normální maximum. Bonusové životy jsou při zranění postavy ztraceny první a nemohou být léčeny. Příklad: Bojovník na 1. úrovni má 8 životů, utrpí zranění za 2 (8 – 2 = 6) a poté dostane kouzlo Posílení, které mu dává 5 bonusových. Díky tomu má 11 životů, tři z nich jsou pouze dočasné. Pokud bude poté zraněn např. za 7 bodu zranění, 4 normální životy a všechny 3 dočasné budou ztraceny. Poté na něj bude sesláno kouzlo Vyleč lehká zranění s účinností 5 životů, čímž se jejich počet zvýší na původních 8 (jelikož hojivá magie nemůže navýšit životy přes maximum).


Posílení svatou mocí (vzývání)
Úroveň: 2
Sféra: souboj
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 2
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Kněz vzývá svého boha, aby mu na krátký čas propůjčil svou moc. Když se mu to podaří, jeho síla, odolnost a obratnost se zvýší o 1 za každé 3 úrovně sesilatele.


 

Poznej přesvědčení (věštění)
Úroveň: 2
Sféra: věštění
Dosah: 10 metrů
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Kouzlo umožňuje knězi přesně přečíst auru bytosti. Sesilatel se nesmí pohybovat a musí se soustředit na objekt celé kolo. Pokud bytost uspěje v záchranném hodu proti kouzlu, kněz se tentokrát nedozví nic. Některá magická zařízení sílu tohoto zaklínadla také ruší.


Ticho, poloměr 5 m (proměny)
Úroveň: 2
Sféra: strážce
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 2 kola/úroveň
Doba sesílání: 5
Oblast působení: koule o poloměru 5 m
Záchranný hod: žádný

Vyslovení této magické formule způsobí, že v postižených místech zavládne naprosté ticho. Zastaví se všechny zvuky: není možná konverzace a nelze čarovat. Každá bytost v oblasti si musí hodit na záchranu s postihem -5; pokud se to nepodaří, je po určenou dobu umlčena. Po dokončení zaříkadla již kouzlo v daném okruhu nepůsobí; jsou jím dotčeni pouze ti, kdo se v kritickém okamžiku nacházejí v dané oblasti.


Zpomal jed (nekromancie)
Úroveň: 2
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: ihned
Doba sesílání: 1
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo velmi zpomalí účinky otravy; dokáže neutralizovat téměř všechny jedy (s výjimkou těch nejsmrtelnějších).


Žalm (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 2
Sféra: souboj
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

Prostřednictvím tohoto zaříkání přivolá kněz na sebe a svou družinu zvláštní přízeň a ohrozí své nepřátele. Když svůj zpěv dokončí, všichni spojenci v oblasti účinku získají +1 na útok, zranění a hody na záchranu, zatímco nepřátelé budou postiženi -1 na útok, zranění a záchranu. Více zpěvů se nesčítá.


3. úroveň

Narušení magie (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 3
Sféra: chaos
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 5
Oblast působení: jeden cíl
Záchranný hod: zrušení

Každá bytost sesílající kouzla, která je ovlivněna tímto zaklínadlem, má narušeny své schopnosti. Když se pokusí čarovat, bude mít 80% šanci na neúspěch. Záchranný hod proti tomuto kouzlu má postih -2.


  

Odstraň ochromení (ochrana)
Úroveň: 3
Sféra: ochrana
Dosah: 10 metrů/úroveň
Trvání: stále
Doba sesílání: 6
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

S pomocí tohoto kouzla může sesilatel osvobodit jednu bytost od účinku jakéhokoliv ochromení či příbuzné magie (jako je např. dotyk ghúla nebo držení).


 

Ochrana před ohněm (ochrana)
Úroveň: 3
Sféra: živly (oheň)
Dosah: Dotyk
Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 6
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Účinek kouzla je různý podle příjemce kouzla – zda se jedná o původce kouzla či někoho jiného. V obou případech kouzlo trvá nejdéle jedno kolo za úroveň sesilatele. Kouzlo zaručuje naprostou nezranitelnost normálním ohněm (pochodně, ohně apod.) a při vystavení magickému ohni (jako dračí dech, kouzla typu Hořící ruce, Ohnivá koule, Ohnivá bouře atd.) pohltí 80% veškerého zranění.


Otupělá mysl (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 3
Sféra: zákon
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 1 osoba či savec
Záchranný hod: zrušení

Oběť kouzla musí uspět v záchranném hodu proti kouzlu, chce-li se vyhnout účinkům. Bytosti ovlivněné kouzlem se budou náhodně potulovat, útočit na nejbližší osoby či pomateně stát.


 

Oživ nemrtvé (nekromancie)
Úroveň: 3
Sféra: nekromancie
Dosah: 10 metrů
Trvání: 8 hodin
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo vytvoří nemrtvé příšery, které slouží knězi. Automaticky povstane jeden nemrtvý za úroveň sesilatele. Kostlivec nebo zombie.
Takto stvoření tvorové mohou mága následovat, setrvat v oblasti a napadnout každou přicházející bytost (nebo jen určený druh) apod. Nemrtví zůstávají oživeni, dokud nejsou zničeni v souboji, neuplyne 8 hodin, nebo dokud nejsou odvráceni. Kouzlo nelze rozptýlit.


 

Rozptyl kouzlo (ochrana)
Úroveň: 3
Sféra: ochrana
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 6
Oblast působení: krychle 9 m
Záchranný hod: žádný

Kouzlo odstraní magické účinky z kohokoli v oblasti. To zahrnuje efekty kouzel, lektvarů a jistých magických předmětů, jako jsou hole. Neovlivní samotné očarované předměty nebo kouzelné ochrany jako např. Odvracení kouzla či Odražení kouzla. Šance na zrušení kouzla je určena úrovní sesilatele a úrovní likvidované magie. Základní šance je 50 %. Za každou úroveň, o kterou je sesilatel odstranění výše než původní sesilatel, se šance na úspěch zvýší o 5 %. Za každou úroveň, o kterou je sesilatel odstranění níže než původce kouzla, se šance na úspěch o 10 % sníží. Avšak bez ohledu na úrovně, je vždy 1% šance na neúspěch.


 

Runa ochrany (ochrana, vzývání)
Úroveň: 3
Sféra: strážce
Dosah: 20 m
Trvání: stále až do spuštění
Doba sesílání: zvláštní
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zvláštní

Runa ochrany je silný, magicky načrtnutý nápis, který zabrání nepovolaným či nepřátelským bytostem projít, vstoupit či otevřít. Muže se použít k ochraně malého mostu, vstupu, nebo jako past na truhle.
Jakákoli bytost, která naruší chráněný prostor, musí čelit magii. Úspěšný záchranný hod proti kouzlu dovoluje osobě uniknout účinkům runy. Na stejnou oblast nelze seslat více run; ačkoliv u stolu se třemi zásuvkami může být každá chráněna zvlášť.
Když je kouzlo sesláno, nakreslená runa začne slabě zářit. Pokud je spuštěna, způsobí oběti 1-4 zranění elektřinou za úroveň sesilatele.


Síla Jednoho (proměny)
Úroveň: 3
Sféra: právo
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 3
Oblast působení: družina
Záchranný hod: žádný

Při seslání tohoto kouzla získá celá družina sílu 18/75. Pokud u některého jejího člena byla tato vlastnost vyšší, snižuje se na zmíněných 18/75. Kouzlo trvá sedm kol a pak se u každého tato schopnost opět vrátí k normálu.


Zruš kletbu (ochrana)
Úroveň: 3
Sféra: ochrana
Dosah: dotyk
Trvání: stále
Doba sesílání: 6
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Při vyvolání tohoto kouzla může kněz obvykle sejmout kletbu z předmětu, osoby nebo z jiné formy, která je napadena zlem. Tímto způsobem však nelze odstranit kletbu z prokletých štítů, zbraní nebo zbroje, ačkoliv toto kouzlo obvykle umožní osobě ovlivněné takovým předmětem, aby se jej zbavila. Určité zvláštní kletby tímto způsobem zlikvidovat nelze nebo na ně je potřeba, aby sesilatel dosáhl určité úrovně.


Zrušení neviditelnosti (věštění)
Úroveň: 3
Sféra: věštění
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 8
Oblast působení: poloměr 9 metrů
Záchranný hod: žádný

Toto zaklínání v okruhu své působnosti odkryje každou neviditelnou bytost. A to včetně bytostí, které využívají útočiště, vylepšenou neviditelnost, stínové dveře atd.


4. úroveň

Duševní ovládnutí (zaříkávání/zmámení) (datadisk TotSC)
Úroveň: 4
Sféra: mysl
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 8 kol
Doba sesílání: 4
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Když je vyslovena tato magická formule, musí si cíl Duševního ovládnutí hodit na záchranu před kouzlem s postihem -2, chce-li zabránit, aby kněz vstoupil do jeho mysli. Účinky jsou podobné jako u čarodějova kouzla Ovládnutí, jen s několika drobnými rozdíly. Aby mohl řídit příslušný objekt, musí se kněz u něj držet na dosah a kouzlo neposkytuje sesilateli přístup k myšlenkám, vzpomínkám, či vjemům oběti. Kontrola vydrží po dobu trvání kouzla nebo do rozptýlení magie.


  

Neutralizuj jed (nekromancie)
Úroveň: 4
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: ihned
Doba sesílání: 1
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Kouzlo odstraní z těla všechny jedy, ať již přírodní či magické povahy. Po seslání na otrávenou osobu okamžitě neutralizuje jakýkoli jed a navrátí 10 životů. Kouzlo také vyléčí všechny choroby, jako slepota či hluchota.


 

Obranná harmonie (zaříkávání/zmámení) (datadisk TotSC)
Úroveň: 4
Sféra: zákon
Dosah: sesilatel
Trvání: 6 kol
Doba sesílání: 1
Oblast působení: poloměr 3 m
Záchranný hod: žádný

Obranná harmonie umožní skupině bytostí fungovat jako jediná jednotka v jedné bitvě nebo střetnutí, zlepšuje koordinaci a taktiku jejich útoků. Účinek je vždy vystředěn na sesilatele, ale ovlivní všechny, kdo se nacházejí v okolí 3 metrů. Postavy pod vlivem zaklínadla se mohou pohybovat mimo oblast, jakmile je čarování dokončeno, a z harmonie mají stále prospěch. Působením této magie získává každá dotyčná osoba bonus +2 k obrannému číslu. Účinky trvají 6 kol nebo dokud není kouzlo úspěšně rozptýleno.


Ochrana před bleskem (ochrana) (datadisk TotSC)
Úroveň: 4
Sféra: ochrana, počasí
Dosah: dotyk
Trvání: 5 kol/úroveň
Doba sesílání: 7
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Kouzlo zaručuje úplnou nezranitelnost elektrickými útoky, jako je např. dračí dech nebo kouzla typu Blesk, Děsivé sevření atd. Ochrana působí po dobu trvání kouzla (nebo do odčarování).


Ochrana před zlem, poloměr 3 m (ochrana) (datadisk TotSC)
Úroveň: 4
Sféra: ochrana
Dosah: dotyk
Trvání: 1 tah/úroveň
Doba sesílání: 7
Oblast působení: poloměr 3 m
Záchranný hod: žádný

Po seslání tohoto kouzla jsou všechny bytosti v okruhu 3 metry ovlivněny kouzlem Ochrana před zlem. To vytvoří magickou bariéru okolo příjemce ve vzdálenosti 30 cm. Bariéra se pohybuje s příjemcem a má dva hlavní efekty: Všechny útoky vedené zlými nebo zlem očarovanými bytostmi proti chráněné bytosti mají postih -2 k hodu na útok, a všechny záchranné hody chráněné bytosti zapříčiněné takovými útoky získají bonus +2.


 

Povolávání zvířat I (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 4
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 20 m
Trvání: 3 tahy
Doba sesílání: 7
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem přivolá kněz na pomoc 2 až 3 zvířata, která mají životaschopnost 4 nebo méně. Druh se určí náhodně. Tyto tvory sesilatel ovládá, dokud jsou naživu, nebo neskončí kouzlo.


Volná akce (ochrana)
Úroveň: 4
Sféra: zmámení
Dosah: dotyk
Trvání: 1 tah + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Příjemce kouzla je imunní na cokoli, co ovlivňuje jeho pohyb. Spadají sem např. účinky Pavučiny, Drž osobu, Sádla či Zapletení.


Vyleč těžká zranění (nekromancie)
Úroveň: 4
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: stále
Doba sesílání: 7
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto je silnější verze kouzla Vyleč lehká zranění. Přiložením rukou na bytost vyléčí kněz 17 životů. Zaklínadlo nepůsobí na bytosti bez fyzických těl, z jiné roviny nebo nemrtvé.


5. úroveň

a

Hrdinská síla (proměny) (datadisk TotSC)
Úroveň: 5
Sféra: zákon
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 3 kola/úroveň
Doba sesílání: 2
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Tímto zaříkáním kněz v podstatě využije sílu svého boha, kterou propůjčí cílové bytosti. Dotyčný získá bonus k THAC0 +1 za každé 3 úrovně sesilatele. Takže kněz na 9. úrovni propůjčí bonus +3 THAC0 apod. Po dobu trvání kouzla se také síla hrdiny upraví na 18/00 a všechny bonusy k zásahu a zranění se změní podle této vlastnost. Všimni si, že pokud je síla cíle větší než 18/00, bude snížena na tuto hodnotu.
Nevýhodou je to, že se kněz po dobu trvání očarování musí soustředit na spojení mezi hrdinou a bohem, a tudíž nemůže sesílat žádná kouzla. Účinek trvá 3 kola za úroveň sesilatele nebo do odčarování.


Oživ mrtvého (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: nekromancie
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: stále
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: 1 osoba
Záchranný hod: zvláštní

Když kněz sešle toto kouzlo, může navrátit život trpaslíkovi, gnómovi, půlelfovi, půlčíkovi, elfovi nebo člověku.
Tělo osoby musí být celé, jinak ztracené části chybí i po oživení postavy. Každá bytost má po oživení pouhý 1 život a zbytek musí získat přirozeným léčením či magickou cestou.


Plamenný úder (vzývání)
Úroveň: 5
Sféra: souboj
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: okamžitě
Doba sesílání: 8
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: 1/2
Když kněz sešle kouzlo Plamenný úder, spustí se na zvolenou oběť svislý sloupec ohně. Cíl si musí hodit na záchranu před kouzlem. Pokud se mu vrh nepodaří, utrpí zranění ohněm za 8k8 životů; v opačném případě bude jeho újma poloviční.


a

Vyleč kritická zranění (nekromancie) (datadisk TotSC)
Úroveň: 5
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 8
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Tato mocná modifikace kouzla Vyleč lehká zranění navrátí každé živé bytosti 27 životů. Účinek se však nevztahuje na nemrtvé a stvoření z jiných dimenzí.


a

Zmatené příkazy (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 5
Sféra: chaos
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah/úroveň
Doba sesílání: 3
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Toto zaklínadlo učiní bytost imunní vůči magickým příkazům. Do této kategorie patří sugesce, zmámení, ovládnutí, příkazy, spánek, zmatení a podobná kouzla. Navíc také ochrání cíl před psionickým úderem. Kouzlo ovlivní jen jednu bytost a trvá 1 tah/úroveň nebo do zrušení.