Mág

1. úroveň

Barevná koule (vzývání)
Úroveň: 1
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1
Oblast působení: jedna bytost
Záchranný hod: zrušení

V čarodějově ruce se zhmotní koule o průměru asi půl metru. Když je vržena, koule neomylně zamíří k cíli. Účinek koule se různí podle úrovně mága, který ji seslal. Na první úrovni způsobí 1-4 zranění a oslepí cíl na jedno kolo. Na druhé úrovni způsobí 1-4 zranění a způsobí oběti hrozné bolesti. Na třetí úrovni zraní za 1-6 životů a zapálí oběť. Na čtvrté úrovni způsobí 1-6 zranění a oslepí cíl na 1 tah. Koule z páté úrovně zraní za 1-8 životů a omráčí oběť na 3 kola. Na šesté úrovni způsobí 1-8 zranění a oslabí oběť. Na sedmé úrovni způsobí 1-10 zranění a paralyzuje cíl na 2 tahy. Na desáté úrovni způsobí koule 1-12 zranění kyselinou a promění oběť na kámen. Na 12. úrovni koule zraní kyselinou za 2-16 životů a okamžitě oběť zabije.
Poznámka: Postižená bytost se brání záchranným hodem proti kouzlům s postihem +6 proti všem efektům, ale zranění se vyhnout nemůže.


Barevná sprška (proměny)
Úroveň: 1
Dosah: 9 m
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1
Oblast působení: úhel 60 stupňů
Záchranný hod: zrušení

Po seslání kouzla začne z čarodějových rukou tryskat sprška jasných barev. Kouzlo ovlivní 1k6 bytostí v oblasti působení v pořadí podle vzdálenosti od čaroděje. Všechny bytosti na 4. či nižší úrovni musí uspět v záchranném hodu, jinak upadnou do bezvědomí na pět kol.


 

Děsivé sevření (proměny)
Úroveň: 1
Dosah: dotyk
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Když se čaroděj dotkne své oběti v okamžiku, kdy je děsivé sevření v činnosti, utrpí oběť zranění elektřinou za 1k8 + 1 život na úroveň uživatele. Mág má k dispozici pouze jediný výboj a jakmile na protivníka sáhne, všechna energie se vybije.


 

Hořící ruce (proměny)
Úroveň: 1
Dosah: 1,5 m
Trvání: ihned
Doba sesílání: 1
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: 1/2

Když čaroděj sešle toto kouzlo, vytryskne mu z prstů proud ohně. Aby vyslal plamen kupředu, musí čaroděj držet ruce takto: palce musí spojit a prsty roztáhnout. Plamen je dlouhý přibližně 1,5 metru a rozšiřuje se v úhlu přibližně 60 stupňů před čarodějem. Každá bytost v zasažené oblasti ztratí 1k3 životů, plus 2 životy za každou úroveň sesilatele, až do maxima 1k3+20. Ti, kteří uspějí v záchraně proti kouzlu, utrpí pouze poloviční zranění.


 

Infravidění (věštění)
Úroveň: 1
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 10 tahů
Doba sesílání: zvláštní
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Příjemce kouzla získá schopnost infravidění, jako mají elfové či trpaslíci. Efekt trvá, dokud kouzlo neskončí nebo není zrušeno.


 

Larlochovo menší vysátí (nekromancie)
Úroveň: 1
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj vysaje životní sílu cíle a přidá ji ke své vlastní. Dotyčná bytost ztratí 1-4 životy, zatímco sesilatel 1-4 životy získá. Pokud se mág tímto dostane přes svůj maximální počet životů, po uplynutí jedné hodiny o ně přijde.


Magická střela (vzývání)
Úroveň: 1
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 1
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Magická střela, jedno z nejoblíbenějších kouzel první úrovně, vytvoří až pět střel magické energie, které vylétnou z konečků prstů čaroděje a neomylně zasáhnou zacílenou bytost. Každá z nich způsobí zranění za 1k4 +1 život. Na každé další dvě úrovně zkušeností získá mág další střelu, takže na 3. úrovni bude mít dvě, na 5. úrovni tři, na 7. úrovni čtyři atd. až do maximálních 5ti na 9. úrovni.


 

Mrazivý dotyk (nekromancie)
Úroveň: 1
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 1
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: zrušení

Když mág dokončí příslušné zaklínadlo, obklopí jeho ruce modravá záře. Tato energie napadne životní sílu jakéhokoliv tvora, na něhož čaroděj úspěšně zaútočí tváří v tvář. Stvoření, kterého se dotkne, musí uspět v záchranném hodu proti kouzlu, jinak bude zraněno za 1-8 životů a získá postih -2 k THAC0.


 

Ochrana před zkameněním (ochrana)
Úroveň: 1
Dosah: 0
Trvání: 5 tahů
Doba sesílání: 1
Oblast působení: cíl
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo propůjčí příjemci imunitu vůči všem petrifikujícím útokům. To zahrnuje pohled baziliška, medúzy atd.


 

Ochrana před zlem (ochrana)
Úroveň: 1
Sféra: ochrana
Dosah: dotyk
Trvání: 3 kola/úroveň
Doba sesílání: 1
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Kouzlo vytvoří kolem příjemce magickou bariéru, která se pohybuje s osobou a má dva hlavní účinky: všechny útoky prováděné zlými či zle očarovanými bytostmi proti chráněné osobě mají postih -2 k hodu na útok a ke všem záchranným hodům způsobeným takovými útoky má chráněná bytost bonus +2.


  

Přátelé (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 1
Dosah: 0
Trvání: 1k4 kol + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: zvláštní

Kouzlo způsobí, že čaroděj dočasně získá 6 bodů charisma. Na všechny, kteří jej spatří, učiní silný dojem, takže se k němu začnou chovat velmi přátelsky a budou se snažit mu pomáhat. Úředník v kanceláři se může stát vstřícnějším; mrzutý strážný utrousí nějakou tu informaci; útočící orkové mohou ušetřit sesilatelův život a místo toho jej zajmou.


Slepota (iluze/přeludy)
Úroveň: 1
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 10 tahů
Doba sesílání: 2
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Toto kouzlo natrvalo oslepí cíl. Je povolen záchranný hod – pokud je úspěšný, kouzlo nepůsobí. Je-li oběť oslepena, získá postih -4 k útoku i k obrannému číslu.


Spánek (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 1
Dosah: 30 metrů
Trvání: 5 kol/úroveň
Doba sesílání: 1
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zrušení

Když čaroděj sešle kouzlo Spánek, upadne jedna nebo více bytostí (kromě nemrtvých a dalších speciálně vyjmutých z účinku kouzla) do letargického spánku. Všechny ovlivněné bytosti musí být navzájem od sebe vzdáleny 9 metrů. Bytosti v oblasti působení musí uspět v záchranném hodu s postihem -3, jinak usnou. Příšery s životaschopností 4+3 a více nebudou kouzlem nijak ovlivněny. Střed oblasti působení určí sesilatel. Na magicky uspané protivníky je možno útočit se značným bonusem.


Sádlo (vyvolávání)
Úroveň: 1
Dosah: 10 metrů
Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1
Oblast působení: Oblast 9 x 9 metrů
Záchranný hod: zvláštní

Po dokončení zaklínadla se země pokryje kluzkou vrstvou mastného tuku. Každá bytost, která do těchto míst vstoupí nebo která se zde nachází v okamžiku, kdy je kouzlo vyvoláno, musí uspět v záchraně proti kouzlu, jinak uklouzne a nemůže se pohybovat rychle. Ti, kteří uspěli, se mohou dostat na nejbližší nekluzký povrch na konci kola. Ostatní mohou každé kolo zkusit záchranný hod.


Určení (věštění)
Úroveň: 1
Dosah: 0
Trvání: ihned
Doba sesílání: Zvláštní
Oblast působení: 1 předmět
Záchranný hod: žádný

Pokud se čaroděj naučil toto kouzlo, může s jeho pomocí odhalit magické vlastnosti jednoho předmětu v inventáři. Stačí nahlédnout do popisu neznámé věci a stisknout tlačítko pro jeho identifikaci. Pravděpodobnost úspěchu je stoprocentní. Dozví se tak název zvoleného objektu, jeho účinky a zda není prokletý.


Zmam osobu (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 1
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 5 kol
Doba sesílání: 1
Oblast působení: 1 osoba
Záchranný hod: zrušení

Toto kouzlo ovlivní jednu osobu, na kterou je sesláno. Termín osoba označuje dvounohé lidi, demilidi nebo humanoidy lidské velikosti či menší, jako jsou brownie, dryády, trpaslíci, elfové, gnollové, gnómové, skřeti, půlelfové, půlčíci, půlorci, skuruti, lidé, koboldi, ješteří lidé, nixie, orkové, pixie, skřítci, troglodyti a mnozí další. Bytost musí uspět v záchraně proti kouzlu, aby se jeho účinkům zabránila.
Pokud příjemce kouzla neuspěje v záchranném hodu (k němuž má bonus +3), pohlíží na sesilatele jako na nejlepšího přítele a spojence, kterého si váží a chrání jej. Sesilatel mu může dávat rozkazy a zmámený člověk je vyplní, jak nejrychleji bude schopen.
Pokud však čaroděj zraní anebo se pokusí nějak zjevně zmámené osobě ublížit či pokud na očarovaného bude úspěšně použito kouzlo rozptýlení magie, budou účinky kouzla zlomeny.
Jestliže na bytost působí dvě nebo více zmámení současně, přednost bude mít vždy to poslední. Nezapomeňte, že subjekt si plně pamatuje události, jež se seběhly, když byl pod vlivem této magie.
Žádné zmámené bytosti také nemohou opustit oblast, ve které k jejich zakletí došlo.


Zbroj (vyvolávání)
Úroveň: 1
Dosah: 0
Trvání: 10 tahů
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: Sesilatel
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj vytvoří magické pole, které slouží jako šupinové brnění (OČ 6). Sčítá se s obratností a v případě bojovníků/mágů s bonusem za štít. Kouzlo Zbroj neomezuje pohyb, jelikož nic neváží, ani nebrání v kouzlení. Pokud není odčarováno, vydrží 9 hodin.


Štít (vzývání)
Úroveň: 1
Dosah: 0
Trvání: 5 tahů
Doba sesílání: 1
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Když je toto kouzlo sesláno, vytvoří se před čarodějem neviditelná bariéra. Nastaví obranné číslo čaroděje na 4 proti všem zbraním a 2 proti střelným útokům. Také zajišťuje imunitu před kouzlem Magická střela.


 

2. úroveň

Agannazarův žár (vzývání)
Úroveň: 2
Dosah: 20 metrů
Trvání: ihned
Doba sesílání: 3
Oblast působení: paprsek 0,6 x 18 metrů
Záchranný hod: žádný

Po seslaní tohoto zaklínadla vylétne z kouzelníkovy ruky ohnivý paprsek, který zasáhne jednu zvolenou oběť. Ta utrpí zranění za 3-18 životů. Proti kouzlu není žádný záchranný hod, ačkoliv ohnivzdornost a jiné zvláštní typy odolnosti mohou zranění zmírnit či negovat. Další bytosti, které se dostanou do dráhy plamene, jsou také zraněny.


Dotyk ghúla (nekromancie)
Úroveň: 2
Dosah: 0
Trvání: 5 kol
Doba sesílání: 3
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: zrušení

Když čaroděj toto kouzlo dokončí, obklopí jeho ruce zelená záře. Pokud se mu poté zdaří úspěšný útok tváří v tvář proti nepříteli, musí si tento hodit na záchranu před kouzlem, jinak bude na dobu pěti kol paralyzován.


Děs (nekromancie)
Úroveň: 2
Dosah: 25 metrů
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 2
Oblast působení: krychle 9 m
Záchranný hod: zrušení

Všichni nepřátelé v oblasti působení musí uspět v záchraně proti kouzlu, jinak začnou zděšeně prchat. Některé bytosti jsou vůči efektům strachu imunní (například všichni nemrtví).


Hlas (proměny)
Úroveň: 2
Dosah: dotyk
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 2
Oblast působení: jedna kouzlící bytost
Záchranný hod: žádný

Po stanovenou dobu smí příjemce sesílat magii se slovním doprovodem, aniž by tropil nějaký hluk. Toto kouzlo nemá žádný účinek na jiné zvuky nebo řeč – odstraňuje pouze slovní součást čarování.
Může být velmi užitečné, když je při sesílání nutné ticho nebo byl kouzelník magicky umlčen.


Melfův kyselinový šíp (vyvolávání)
Úroveň: 2
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 2
Oblast působení: 1 cíl
Záchranný hod: zvláštní

Tímto kouzlem čaroděj vytvoří magické šípy, které neomylně zamíří k cíli. Šípy nemají žádné bonusy k útoku, ale způsobí 2k4 bodů zranění. Na každé tři úrovně sesilatele trvá působení kyseliny další 1 kolo a způsobí tedy opět 2k4 bodů zranění.


Najdi neviditelnost (věštění)
Úroveň: 2
Dosah: 0
Trvání: ihned
Doba sesílání: 2
Oblast působení: poloměr 21 m
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj rozptýlí neviditelnost a odhalí všechny skryté postavy v oblasti účinku (tzn. i zloděje používající tajný pohyb). Tato metoda neodhalí způsob ukrytí či neviditelnosti, kromě astrálních poutníků (kdy je vidět stříbrná nit). Kouzlo neodhaluje iluze ani neumožní sesilateli vidět skrze fyzické objekty. Poznámka: pokud neviditelná bytost vstoupí do oblasti působení až po seslání kouzla, zůstane neviditelná.


Najdi zlo (věštění)
Úroveň: 1
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 2
Oblast působení: dohled
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo odhalí vyzařování zla z jakékoliv bytosti. Všechny zlé bytosti v dosahu kouzla začnou slabě rudě zářit.


Neviditelnost (iluze/přeludy)
Úroveň: 2
Dosah: dotyk
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 2
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo vybranou bytost zneviditelní a způsobí, že ji nebude možné postřehnout ani normálním zrakem, ani infraviděním. Předměty, které odloží nebo odhodí, budou vidět; předměty sebrané zmizí, jakmile je neviditelná osoba zasune pod oděv nebo do zavazadla. Účinek kouzla přetrvá, dokud nebude zrušeno magií nebo rozptýleno, dokud neviditelný někoho nenapadne nebo dokud neuplynou 24 hodiny. Takže takto skrytí jedinci mohou otvírat dveře, hovořit, jíst, chodit po schodech atd., ale jakmile zaútočí nebo začnou kouzlit, okamžitě se svému okolí zjeví (přesto jim neviditelnost zaručí první útok).


Odolej strachu (ochrana)
Úroveň: 2
Dosah: 10 metrů
Trvání: 1 hodina
Doba sesílání: 1
Oblast působení: poloměr 9 metrů
Záchranný hod: zvláštní

Čaroděj posílí odvahu příjemců kouzla a zvýší jejich morálku na maximum. Jak uplývá stanovená doba, morálka se postupně vrací zpět k normálu. Jsou-li příjemci ovlivněni magickým strachem, nabudou zpět ztracené rovnováhy.


Pavučina (vzývání)
Úroveň: 2
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 2 tahy
Doba sesílání: 2
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo vytvoří vícevrstvou hmotu silných lepkavých vláken podobných pavučině, ovšem mnohem větších a pevnějších. Kouzlo pokryje oblast okolo 9 m v průměru (zhruba stejnou velikost jako ohnivá koule). Bytosti lapené v pavučině, nebo se jí prostě dotýkající, jsou přilepeni k vláknům.
Každý v oblasti působení si musí hodit záchranný hod proti kouzlu s postihem -2. Pokud je tento hod úspěšný, bytost může z oblasti volně odejít. Neúspěch znamená, že se tvor přilepí k pavučině a není schopen pohybu. Ti, kteří zůstanou lapeni v pavučině, musí každé kolo uspět v záchranném hodu, jinak se nebudou moci pohybovat.


 

Poznej přesvědčení (věštění)
Úroveň: 2
Dosah: 10 metrů
Trvání: ihned
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Kouzlo Poznej přesvědčení umožňuje mágovi přesně určit auru bytosti. Pokud bytost uspěje v záchr. hodu proti kouzlu, sesilatel se nic nedozví. Postava zasažená kouzlem bude zářit rudě, je-li zlá, modře, je-li dobrá, a bíle, je-li neutrální.


Rozmazání (iluze/přeludy)
Úroveň: 2
Dosah: 0
Trvání: 4 kola + 2 kola/úroveň
Doba sesílání: 2
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Rozmazání způsobí, že se mágovo tělo bude okolí jevit mihotavě a rozostřeně. Tato deformace zapříčiní, že všechny střelecké i soubojové útoky na sesilatele získají postih -3. Čaroděj také získá +1 ke všem záchranným hodům.


Smrdící mrak (vzývání)
Úroveň: 2
Dosah: 30 metrů
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 2
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zvláštní

Sesláním tohoto kouzla čaroděj vytvoří mrak odporných výparů až ve vzdálenosti 9 m od místa, kde stojí. Každá bytost, nalézající se v mraku, musí uspět v záchranném hodu proti jedu, jinak se potácí a nemůže útočit celých 1-2 kola po opuštění postižené oblasti. Ti, kteří uspějí v záchranném hodu, mohou opustit mrak bez vedlejších účinků, i když si musí hodit záchranný hod za každé kolo v mraku. Tyto otravné efekty mohou být zpomaleny nebo zneutralizovány odpovídající magií.


Síla (proměny)
Úroveň: 2
Dosah: dotyk
Trvání: 1 tah/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: dotknutá osoba
Záchranný hod: žádný
Použití tohoto kouzla zvýší sílu postavy na 18 a poté ještě navýší o 50% přídavného bonusu. Postava získá odpovídající bonusy za sílu. Pokud má např. bojovník sílu mezi 18/50 a 18/00, získá sílu 18/00. Má-li postava tuto vlastnost mezi 18/01 a 18/50, její síla bude 18/50+původní procenta. Pokud je síla menší než 18, bude 18/50. Pokud je však větší než 19, dojde naopak k jejímu snížení.


Zaklep (proměny)
Úroveň: 2
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1
Oblast působení: zamčené dveře nebo truhla
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo zdolá zamčené, zaseknuté nebo magicky zapečetěné dveře. Otvírá tajné vchody stejně jako zámkem opatřené krabice nebo truhly, nezvedne však závory na dveřích či podobná zařízení.


Zrcadlový obraz (iluze/přeludy)
Úroveň: 2
Dosah: 0
Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Sesláním tohoto kouzla vytvoří kolem sebe čaroděj dvě až osm přesných kopií sebe sama. Tyto obrazy dělají přesně to, co provádí čaroděj. Jelikož kouzlo působí při seslání rozmazání a pokroucení, pro nepřátele je nemožné odlišit, co je iluze a co skutečný čaroděj. Je-li obraz zasažen střelnou či soubojovou zbraní, magicky či jinak, zmizí, ale další obrazy to neovlivní. Jednotlivé iluze se stále točí a přeskupují, takže protivník musí nejprve zasáhnout každý obraz a teprve potom může napadnout čaroděje.


Štěstí (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 2
Dosah: 10 metrů
Trvání: 3 kola
Doba sesílání: 2
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Příjemce kouzla bude mít štěstí při každé činnosti, kterou bude po následující 3 kola provádět. Získá totiž bonus 5% k jakékoliv akci. A to i včetně záchranných hodů, hodů na útok, zlodějských schopností atd.


 

3. úroveň

Blesk (vzývání)
Úroveň: 3
Dosah: 40 metrů + 10 metrů/úroveň
Trvání: ihned
Doba sesílání: 3
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: 1/2

Při sesílání tohoto kouzla uvolní čaroděj mocný výboj elektrické energie, který způsobí všem tvorům v kritické oblasti zranění za 1k6 životů na úroveň sesilatele (maximální zranění 10k6). Úspěšný hod na záchranu před kouzlem snižuje tuto újmu na polovinu (zaokrouhleno dolů). Když se blesk střetne se zdí, odráží se, dokud nedosáhne plné délky – zasahuje nepřátele vícekrát, avšak může také ublížit i členům vlastní družiny.


 

Drž nemrtvého (nekromancie)
Úroveň: 3
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 2 kola/úroveň
Doba sesílání: 3
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zrušení

Kouzlo zadrží 1k4 nemrtvých bytostí po dvanáct či více kol. Účinek je vystředěn na oběť zvolenou sesilatelem. Ovlivněni budou také všichni nepřátelé do vzdálenosti 1,5 m od cíle. Ty, kteří uspějí v záchranném hodu, kouzlo nijak neovlivní.
Držené bytosti se nemohou pohybovat ani mluvit, ale jsou si vědomy okolních událostí a mohou provádět činnosti nevyžadující pohyb či řeč. Samozřejmě mohou být zraněny.


Drž osobu (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 3
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 3
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zrušení

Toto kouzla zadrží několik osob tak, že budou po jeden tah neschopné pohybu. Termín osoba označuje dvounohé lidi, demilidi nebo humanoidy lidské velikosti či menší, jako jsou brownie, dryády, trpaslíci, elfové, gnollové, gnómové, skřeti, půlelfové, půlčíci, půlorci, skuruti, lidé, koboldi, ještěří lidé, nixie, orkové, pixie, skřítci, troglodyti a mnozí další.
Účinek je vystředěn na oběť vybranou sesilatelem. Každý nepřítel do 1,5 metru od cíle je také ovlivněn. Ti, kteří uspějí při záchranném hodu, nebudou kouzlem nijak ovlivněni. Nemrtvé bytosti není možno zadržet.
Zadržené bytosti se nemohou pohybovat ani mluvit, ale jsou si vědomy všech událostí a mohou používat schopnosti nevyžadující pohyb či řeč. Znehybnění je ale neuchrání před zhoršováním stavu v důsledku zranění, nákazy nebo otravy.


Jasnozřivost (věštění)
Úroveň: 3
Dosah: zvláštní
Trvání: ihned
Doba sesílání: 3
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo umožní čaroději vidět v mysli geografické uspořádání a budovy v oblasti, kterou právě prochází. Záběr je veliký, ale kouzlo neodhalí bytosti či jejich pohyb. Kouzlo nefunguje v budovách či v podzemí.


  

Nezjistitelnost (ochrana)
Úroveň: 3
Dosah: dotyk
Trvání: 20 kol
Doba sesílání: 3
Oblast působení: 1 bytost či předmět
Záchranný hod: žádný

Sesláním tohoto kouzla čaroděj učiní dotyčnou bytost nebo předmět nezjistitelným věšteckými kouzly, jako jsou Jasné slyšení a Jasnozřivost, Nalezení předmětu, ESP a vyhledávací magie. Zabrání také v použití kouzel, která odhalují skryté nebo neviditelné (jako jsou Odhalení neviditelnosti a Vymýcení neviditelnosti). Neovlivňuje kouzlo Poznej přesvědčení.


Ochrana před normálními střelami (ochrana)
Úroveň: 3
Dosah: dotyk
Trvání: 5 tahů
Doba sesílání: 3
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo propůjčí čaroději naprostou nezranitelnost nemagickými vrženými a vypálenými střelami, jako např. šípy, sekery, šipky, kopí, malé kameny. Všimni si, že toto kouzlo neposkytuje ochranu před magickými útoky, jako jsou ohnivé koule, blesky, magické střely, či magické náboje, jako např. šípy +1.


Ohnivá koule (vzývání)
Úroveň: 3
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 3
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: 1/2

Ohnivá koule vybuchne v plamenech a způsobí zranění v závislosti na úrovni čaroděje, který ji seslal – 1k6 zranění za každou úroveň sesilatele (až do maxima 10k6). Čaroděj ukáže prstem a určí místo dopadu (vzdálenost a výšku). Z jeho prstů pak vyletí pruh ohně a (pokud nenarazí do pevné překážky) vybuchne na určeném místě. Bytosti, které neuspějí v záchranném hodu, utrpí plné zranění. Ti, kteří v záchranném hodu uspějí, uhnou, odskočí nebo padnou na zem a obdrží jen polovinu zranění.


Ohnivý šíp (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 3
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 kolo
Doba sesílání: 3
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo umožňuje sesilateli metat plamenné šípy na nepřítele v dohledu. Každý šíp způsobí 1k6 bodného zranění, plus 4k6 zranění ohnivého. Při úspěšné záchraně proti kouzlu je způsobena jen polovina ohnivého poškození. Sesilatel získá jeden šíp za každých pět úrovní (dva šípy na 10. úrovni, tři šípy na 15. úrovni atd.). Šípy musí být použity na bytosti vzdálené od sebe nejvýše 20 metrů a nacházející se před čarodějem.


Past lebka (nekromancie)
Úroveň: 3
Dosah: 20 metrů
Trvání: do spuštění
Doba sesílání: 3
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: 1/2

Po vyslovení magické formule odhodí čaroděj na určené místo lebku, která se v daných místech vznáší, dokud se někdo nepřiblíží na 6 metru od ní. Jakmile k tomu dojde, past se aktivuje a lebka vybuchne, přičemž zraní každého v okruhu 9 metrů. Působí ztrátu 1-6 životů na úroveň sesilatele. Při používání tohoto kouzla by se měl mág držet opodál od družiny, aby ji tak byť i neúmyslně neohrozil.


Povolávání příšer I (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 3
Dosah: 40 metrů
Trvání: 2 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 4
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Sesláním kouzla vyvolá čaroděj náhodně zvolené příšery s životaschopností 3. Je 60% šance, že získá jednu příšeru, a 40%, že získá příšery dvě. Tyto se objeví kdekoliv v dosahu kouzla a útočí na sesilatelova nepřítele, dokud magie nevyprší, nebo jsou samy zabity.


Rozptyl magii (ochrana)
Úroveň: 3
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 5
Oblast působení: krychle 9 m
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo odstraní veškeré magické efekty v oblasti. A to včetně účinků kouzel, lektvarů a magických předmětů (např. hůlky). Neovlivňuje však očarované kouzelné předměty nebo kouzelné ochrany jako třeba Odražení kouzla a Odvracení kouzla. Šance, že rozptýlení uspěje, se určuje podle úrovně sesílatele a úrovně původního sesílatele. Základní šance na úspěch je 50%. Za každou úroveň, o kterou je sesílatel Rozptyl magii výše než původní sesílatel, se šance úspěchu zvýší o 5%. Za každou úroveň, o kterou je sesílatel Rozptyl magii níže než původní sesílatel, se šance úspěchu sníží o 10%. Avšak bez ohledu na rozdíl úrovní, je vždy alespoň 1% šance na úspěch či neúspěch.
Poznámka: i když toto kouzlo ruší jednotlivé účinky Sádla, Pavučiny, Smrdícího mraku a podobných kouzel, nezruší celou oblast působení.


Silná náklonnost (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 3
Dosah: 20 metrů
Trvání: 5 kol
Doba sesílání: 3
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Toto kouzlo funguje stejně jako kouzlo Zmam osobu, jen s tím rozdílem, že zde není žádný bonus k záchrannému hodu. Kouzlo ovlivní jednu osobu, na kterou je sesláno. Termín osoba označuje dvounohé lidi, demilidi nebo humanoidy lidské velikosti či menší, jako jsou brownie, dryády, trpaslíci, elfové, gnollové, gnómové, skřeti, půlelfové, půlčíci, půlorci, skuruti, lidé, koboldi, ještěří lidé, nixie, orkové, pixie, skřítci, troglodyti a mnozí další. Bytost musí uspět v záchraně proti kouzlu, aby jeho účinkům zabránila.
Pokud příjemce neuspěje v záchranném hodu, pohlíží na sesilatele jako na nejlepšího přítele a spojence, kterého si váží a chrání jej. Sesilatel mu může dávat rozkazy a zmámená bytost je vyplní, jak nejrychleji je to možné.
Pokud sesilatel zraní (či se pokusí zranit) zmámenou osobu zjevným útokem, nebo je na zmámeného úspěšně sesláno kouzlo Zruš kouzla, bude očarování zrušeno.
Pokud bytost najednou ovlivňuje dvě nebo více zmámení, má přednost to poslední. Pamatuj, že osoba si pamatuje vše, co se během zmámení odehrálo.
Také měj na paměti, že zmámenou bytost nelze přimět k opuštění oblasti, kde byla očarována.


Spěch (proměny)
Úroveň: 3
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 3
Oblast působení: krychle 12 m, 1 bytost/úroveň
Záchranný hod: žádný

Spěch zdvojnásobuje rychlost pohybu a útoků všech spřátelených bytostí, které se nalézají v oblasti jeho dosahu (čarování ani účinky magie však nijak urychleny nejsou). Zrychlený tvor získá bonus -2 k iniciativě. Takže bytost, která se pohybuje rychlostí 6 a útočí jednou za kolo, bude mít rychlost 12 a zaútočí dvakrát za kolo. Všimni si, že ovlivněné bytosti vydají během působení kouzla tolik energie jako za celý den, což je samozřejmě rychle unaví. Toto kouzlo není kumulativní samo se sebou nebo podobnou magií. Toto kouzlo ruší následky Zpomalení. Nesčítá se samo se sebou ani s jinými podobnými zaklínadly.


 

Upíří dotyk (nekromancie)
Úroveň: 3
Dosah: dotyk
Trvání: ihned
Doba sesílání: 3
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Pokud se čaroděj při boji tváří v tvář úspěšně dotkne protivníka, ztratí nepřítel 1-6 životů na každé dvě úrovně sesilatele až do maximálních 6-36 životů u mága na 12. úrovni. Tyto životy se přidávají k životům sesilatele. Tyto body se přidávají k celkovému počtu jeho životů, přičemž ty, které překročí normální maximum, se považují za dočasný bonus, který 5 kol.


 

Zpomalení (proměny)
Úroveň: 3
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 3
Oblast působení: 12 m krychle
Záchranný hod: zrušení

Kouzlo způsobí, že se bytost pohybuje a útočí poloviční rychlostí. Ruší Spěch, ale jinak neovlivňuje magicky zrychlené či zpomalené bytosti. Ovlivnění tvorové mají postih +4 k OČ a -4 k útoku. Záchrana proti kouzlu se provádí s postihem -4.


Zjevení (proměny, iluze)
Úroveň: 3
Dosah: 0
Trvání: 2 kola/úroveň
Doba sesílání: 3
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Po seslání tohoto kouzla se čaroděj a všecko jeho vybavení stane nehmotným. Sesilatele mohou zasáhnout jen magické či zvláštní útoky, včetně zbraní +1 a lepších. Čaroděj také získá odolnost na magii 25%. V podobě zjevení není čaroděj schopen sesílat kouzla.


4. úroveň

Dimenzionální dveře (proměny)
Úroveň: 4
Dosah: 0
Trvání: ihned
Doba sesílání: 1
Oblast působení: sesílatel
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo přenese čaroděje na libovolné místo v dohledu. Když je kouzlo sesláno, objeví se před sesílatelem dimenzionální brána, kterou projde. Po projití branou se ocitne na místě, které si vybral.


A

Duševní zbroj (nekromancie) (datadisk TotSC)
Úroveň: 4
Dosah: dotyk
Trvání: 10 kol
Doba sesílání: 3
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo je velmi podobné kouzlu Přízračná zbroj tím, že po dobu trvání vytvoří kolem dotyčné bytosti jakousi přehradu. Tato magie však ve skutečnosti napichuje životní sílu cíle, aby se bariéra mohla vytvořit. Zbroj samotná nic neváží a nijak neomezuje pohyb ani čarování.
Duševní zbroj se neslučuje s jinou zbrojí, avšak bonus za obratnost a kouzelné prsteny a štíty se počítá. Během působení má příjemce OČ (obranné číslo) 1, jako by nosil plnou plátovou zbroj. Také získává bonus +3 k záchranným hodům proti magickým útokům.
Je zde však nebezpečí, že když kouzlo vyčerpá vnější část ducha, způsobí svému uživateli zranění za 2k4 životů.


a

Emoce (zaříkávání/zmámení) (datadisk TotSC)
Úroveň: 4
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 2 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 4
Oblast působení: krychle o hraně až 18 m
Záchranný hod: zvláštní

Tímto kouzlem může čaroděj ovlivnit emocionální stavy osob v jeho okolí. Díky tomu vnutí nepřátelům v dohledu pocit beznaděje. Po neúspěšné záchraně proti kouzlu si ovlivněné osoby lehnou na zem a všechno vzdají. Někdy jsou slyšet prohlášení typu „Lehnu si a umřu“ nebo „Jdu domů“. Toto trvá po dobu působení kouzla, poté se všichni vrátí do normálního stavu.
Druhým účinkem kouzla je dodání odvahy sesilateli. Tak se odstraní všechny účinky paniky a obnoví jeho morálka. Proti kouzlu se neháže žádná záchrana, výsledný efekt bude však samozřejmě ovlivněn magickou odolností.


Menší koule nezranitelnosti (ochrana)
Úroveň: 4
Dosah: 0
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 4
Oblast působení: koule o poloměru 1,5 metru
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo vytvoří kolem čaroděje nepohyblivou, slabě se třpytící magickou kouli, která brání průniku kouzel 1., 2. a 3. úrovně (tzn. oblast účinku takových kouzel nezahrnuje menší kouli nezranitelnosti). Sem spadají též přirozené schopnosti a účinky různých zařízení. Mimo tuto bariéru však lze vyslat kterékoliv kouzlo bez postihu.
Kouzla čtvrté a vyšší úrovně nejsou koulí ovlivněna. Zlikvidovat ji může úspěšně seslané kouzlo Zruš kouzla.


a

Nepříjemnosti (zaříkávání/zmámení) (datadisk TotSC)
Úroveň: 4
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 2 kola/úroveň
Doba sesílání: 4
Oblast působení: krychle až o hraně 18 m
Záchranný hod: žádný

Kouzlo umožňuje sesilateli nepříjemně ovlivnit záchranné hody nepřátel. Účinek postihne všechny nepřátelské bytosti v oblasti působení. Protivníci ovlivnění kouzlem získají na všechny záchranné hody postih -4.


a

Otilukova nezdolná koule (proměny) (datadisk TotSC)
Úroveň: 4
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 4
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: zrušení

Po vyslovení příslušného zaklínadla vznikne blyštivá silové koule, jež v sobě zcela uzavře určenou bytost, pokud se jí nepodaří úspěšný hod na záchranu proti kouzlu. Tento příkrov bude po dobu trvání svůj cíl zcela obklopovat. Postižený tak bude naprosto imunní vůči jakémukoliv poškození. Jediným způsobem, jak nezdolnou kouli odstranit, je použít kouzlo rozptýlení magie. Takže osoba lapená uvnitř je naprosto v bezpečí před všemi útoky, ale zároveň nemůže nijak ovlivnit okolní svět.


Povolávání příšer II (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 4
Dosah: 40 metrů
Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 4
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo je podobné kouzlu Povolávání příšer I, s tím rozdílem, že vyvolá příšery s životaschopností 4. Je 60%, že přijde jedna příšera, a 40% na příchod dvou příšer. Tyto se objeví kdekoliv v dosahu kouzla a útočí na sesilatelova nepřítele, dokud kouzlo nevyprší, nebo jsou protivníci zabiti.


a

Proměň jiné (proměny) (datadisk TotSC)
Úroveň: 4
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 4
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Toto mocné kouzlo umožňuje natrvalo změnit podobu dané bytosti. Mentální vlastnosti nejsou ovlivněny a cíl nezíská žádné zvláštní schopnosti nové formy. Avšak většina fyzických vlastností se upraví tak, aby odpovídaly nové podobě. Toto je zvláštní verze kouzla, která přemění oběť na veverku, pokud neuspěje v záchraně proti přeměně/zkamenění. Přeměna je okamžitá a trvá, dokud není na ovlivněnou bytost úspěšně sesláno kouzlo Rozptyl magii. Přirozené útoky nové podoby jsou dostupné a všechny šaty a vybavení oběti se přetvoří do nové podoby.


a

Proměň sebe (proměny) (datadisk TotSC)
Úroveň: 4
Dosah: 0
Trvání: 1 tah + 3 kola/úroveň
Doba sesílání: 4
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Po seslání kouzla je čaroděj schopen přijmout podobu jiné bytosti. Čaroděj také přebere fyzický způsob pohybu a dýchání. Toto kouzlo neposkytuje jiné schopnosti nové podoby, jako třeba zvláštní útoky a magii, ani neriskuje změnu čarodějovy osobnosti a smýšlení.
Po dobu trvání kouzla se může čaroděj změnit do jiné podoby kdykoli a kolikrát si jen přeje. V některých případech získá mág přirozené útoky nové podoby, v jiných může používat zbraně. Mentální schopnosti čaroděje zůstávají stejné. Sesilatel také získá všechny přirozené ochrany nové podoby, jako např. odolnost na střely a tupé zbraně u slizu.
Je možno proměnit se do následujících podob:
(1) Gnoll: má magickou halapartnu (+1 ohnivé zranění a útočí jako očarovaná zbraň +3)
(2) Rosol: dokáže zpomalit nepřátele (pokud při zásahu neuspějí v záchraně)
(3) Zlobr: dokáže svou pěstí způsobit rozsáhlé zranění
(4) Pavouk: při zásahu způsobuje zranění jedem
Dále si může sesilatel zvolit podobu hnědého medvěda, černého medvěda či vlka.


Vylepšená neviditelnost (iluze/přeludy)
Úroveň: 4
Dosah: dotyk
Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 4
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo se podobá neviditelnosti, ale příjemce je schopný útočit také střelami, zbraněmi pro boj zblízka i kouzly, a přitom zůstává nespatřený. Ovšem jisté náznaky a záblesky umožňují protivníkovi zaútočit na neviditelného vetřelce kouzly. Tyto stopy lze zpozorovat pouze tehdy, pokud je dotyčný zvlášť vyhledává (čili poté, co neviditelná postava prozradí svou přítomnost). Útoky proti neviditelné osobě mají postih -4 k hodu na útok a hody na záchranu neviditelného se provádějí s bonusem +4.
Poznámka: po provedení útoku již mág není kompletně neviditelný. Nepřátelé si ho mohou všimnout.


Zmatek (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 4
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 5 kol + 1 kolo/6 úrovní
Doba sesílání: 4
Oblast působení: krychle až 18 metrů
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo zmate jednu či více bytostí v oblasti, způsobujíc nerozhodnost a neschopnost efektivně jednat. Všechny zasažené bytosti si mohou hodit záchranný hod proti kouzlu s postihem -2. Ti, kteří uspějí, nebudou kouzlem ovlivněni.
Kouzlo trvá dvě kola plus jedno kolo za každou úroveň sesilatele. Ti, kteří neuspějí v záchranném hodu, buď zmateně postávají, stanou se berserky nebo se po dobu trvání kouzla potulují bezcílně kolem.
Potulující se tvorové se zdržují co nejdále od sesilatele svým nejtypičtějším druhem pohybu. Každá zmatená bytost, která je napadena, bere útočníka jako nepřítele a chová se podle své základní povahy.


a

Zruš kletbu (ochrana) (datadisk TotSC)
Úroveň: 4
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 4
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Po seslání kouzla je čaroděj schopen sejmout kletbu z předmětu či osoby. Všimni si, že kouzlo sice neodstraní prokletí např. ze štítu, zbraně či zbroje, ale dovolí osobě ovlivněné tímto prokletým předmětem zbavit se jej. Některé zvláštní kletby nemohou být tímto kouzlem zrušeny, nebo mohou být odňaty jen sesilatelem na určité úrovni.


 

5. úroveň

a

Drž příšeru (zaříkávání/zmámení) (datadisk TotSC)
Úroveň: 5
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 1,5 m okolo cíle
Záchranný hod: zrušení

Toto kouzlo znehybní 1k4 bytostí jakéhokoli druhu po devět či více kol, pokud neuspějí v záchraně proti kouzlu s postihem -2.
Účinek je vystředěn na oběť vybranou sesilatelem. Každý nepřítel v okruhu 1,5 metru od cíle je také ovlivněn. Ty, kteří uspěli v záchranném hodu, kouzlo vůbec neovlivní. Nemrtvé bytosti nelze zadržet.
Zadržené bytosti se nemohou pohybovat ani mluvit, ale uvědomují si vše, co se kolem nich děje, a mohou používat schopnosti, které nevyžadují pohyb či řeč. Při zadržení mohou oběti samozřejmě utrpět zranění, nakazit se nemocí či být otráveny jedem.


a

Chaos (zaříkávání/zmámení) (datadisk TotSC)
Úroveň: 5
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 5 kol + 1 kolo/6 úrovní
Doba sesílání: 4
Oblast působení: krychle o hraně až 18 m
Záchranný hod: zvláštní

Účinky tohoto kouzla jsou stejné jako u kouzla 4. úrovně, ‚zmatení‘. Oběť bloumá kolem, jako by byla omámená, někdy se vzdálí, jindy zaútočí na vlastního nebo nepřítele. Je-li cíl na 4. nebo nižší úrovni, nemá nárok na hod na záchranu proti účinku kouzla. Pokud však již dosáhl 5. nebo vyšší úrovně, získává hod na záchranu proti kouzlu s penalizací -4. Chaos účinkuje po dobu svého trvání nebo dokud není úspěšně odčarován.


Kužel mrazu (vzývání) (datadisk TotSC)
Úroveň: 5
Dosah: 0
Trvání: okamžitě
Doba sesílání: 5
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: 1/2

Kouzlo vytvoří kužel extrémního chladu, který vychází z čarodějovy ruky a rozšiřuje se do délky 1,5 metru a 0,3 metru v průměru za úroveň sesilatele. Odsává teplo a zraňuje za 1k4 + 1 životů za úroveň čaroděje. Například mág na 10. úrovni sešle kužel mrazu dlouhý 15 metrů o průměru 3 metry, který zraňuje za 10k4 + 10 životů.


A

Ovládnutí (zaříkávání/zmámení) (datadisk TotSC)
Úroveň: 5
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 8 kol
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Tato magická nadvláda umožní sesilateli po určenou dobu kontrolovat činnost libovolné bytosti. Tento vliv je udržován telepatickým spojením mezi čarodějem a jeho obětí. Na rozdíl od kněžského kouzla Duševní ovládnutí nemá cíl žádnou možnost uvolnit se (vyjma zrušení kouzla, samozřejmě), i když je donucen udělat něco proti svému přesvědčení. Aby se vyhnula účinkům kouzla, musí oběť uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -2.


Oživ nemrtvé (nekromancie)
Úroveň: 5
Dosah: 10 metrů
Trvání: 8 hodin
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo vytvoří nemrtvé příšery, které slouží mágovi. Automaticky povstane jeden nemrtvý za úroveň sesilatele. Kostlivec nebo zombie.
Takto stvoření tvorové mohou mága následovat, setrvat v oblasti a napadnout každou přicházející bytost (nebo jen určený druh) apod. Nemrtví zůstávají oživeni, dokud nejsou zničeni v souboji, neuplyne 8 hodin, nebo dokud nejsou odvráceni. Kouzlo nelze rozptýlit.


 

Povolávání příšer III (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 5
Dosah: 40 metrů
Trvání: 12 minut (1 minuta)
Doba sesílání: 5
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo je podobné kouzlu Povolávání příšer I, s tím rozdílem, že vyvolá příšery s životaschopností 5. Je 60%, že přijde jedna příšera, a 40% na příchod dvou příšer. Tyto se objeví kdekoliv v dosahu kouzla a útočí na sesilatelova nepřítele, dokud kouzlo nevyprší, nebo dokud nepobije všechny protivníky.


a

Slabomyslnost (zaříkávání/zmámení) (datadisk TotSC)
Úroveň: 5
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Toto kouzlo změní cíl na žvatlajícího idiota, dokud není kouzlo úspěšně zrušeno. Oběť si může hodit na záchranu proti kouzlu s postihem -2, aby jeho účinkům odolala. Slabomyslní jedinci nemohou čarovat.


Smrtící mrak (vzývání)
Úroveň: 5
Dosah: 10 metrů
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 12 m široký, 6 m vysoký, 6 m dlouhý mrak
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo vytvoří vlnící se oblak smrtících výparů, které zabijí každou bytost s vrhem na životy menším než 4+1; pokud oběť dosáhla 4+1 až 6, získává možnost hodu na záchranu proti jedu s postihem -4, jinak zemře. Zadržení dechu nemá na vražedné působení kouzla žádný účinek. Bytosti na vyšší než 6. úrovni (nebo s životaschopností větší než 6) musí opustit mrak, jinak utrpí 1k10 zranění jedno každé kolo, kdy se nacházejí v oblasti působení.


 

Stínové dveře (iluze/přeludy)
Úroveň: 5
Dosah: 10 metrů
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 2
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj vytvoří iluzi dveří. Ta mu pak dovolí jakoby „dveřmi“ odejít a ztratit se. Ve skutečnosti rychle uteče a zůstane neviditelný (jako při kouzlu Vylepšená neviditelnost). Použitím Pravdivého vidění, drahokamu vidění nebo podobné magie lze čaroděje odhalit.