Předměty

*) – Číslo: v BG1 si předměty nacheatovat bohužel/bohudík nemůžete, číslo má význam jen pokud si chcete do dvojky nacheatovat předmět, který je jen v jedničce (Balduranův plášť, knihy, Kazgaroth atd.) Více o cheatování v BG2

zbraně:dlouhé meč – meče bastardy – obouruční meče – scimitary – dýky – sekery – palcáty – kladiva – hole – řemdihy – praky

zbroje a doplňky:
kožené zbroje – kroužkové zbroje – plátové zbroje – štíty – helmy – chrániče – pláště

ostatní:
magické prsteny – amulety – lektvary – ostatní

DLOUHÉ MEČE dovednost: velký meč; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, klerik, mág
vzhled název zásah zranění rychlost vlastnosti kde to najít číslo*
Upíří pomsta +1 1k8+1, sečné 4 zraní majitele a vyléčí oběť, „Negativním způsobem ovlivní inteligenci… myslím… hmmm“, prokletý Duch Ulcaster za Idol z vykopávek a starobylé brnění z Firewinu sw1h19
Dlouhý meč +1, Ohnivý jazyk +1 1k8+1 (+2 proti regenerujícím bytostem, +3 proti bytostem chladu, +4 proti nemrtvým), sečné 4 - truhla v místnosti na západě 4. patra Durlagovy věže sw1h24
MEČE BASTARDY dovednost: velký meč; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, klerik, mág, zloděj
vzhled název zásah zranění rychlost vlastnosti kde to najít číslo*
Balduranův meč +4 proti lykantropům 2k4 (+4 proti lykantropům), sečné 7 - Vlkodlačí ostrov sw1h18
OBOURUČNÍ MEČE dovednost: velký meč; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, klerik, mág, zloděj
vzhled název zásah zranění rychlost vlastnosti kde to najít číslo*
Dvouruční meč +3 +3 1k10+3, sečné 7 - Král – šachová partie na konci 3. patra Durlagovy věže sw2h07
Obouruční meč +2, Durlagova chlouba +1 1k10+1, sečné 9 - 1. patro Durlagovy věže sw2h08

SCIMITARY    nahoru
dovednost: velký meč; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): klerik, mág
vzhled název zásah zranění rychlost vlastnosti kde to najít číslo*
Scimitar +2 +2 1k8+2, sečné 3 - střecha Durlagovy věže, souřadnice x2281 y586 (pro zobrazení stiskněte ‚L‘) sw1h23
DÝKY dovednost: malý meč; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): klerik
vzhled název zásah zranění rychlost vlastnosti kde to najít číslo*
Stříbrná dýka – Vlčí zhouba +1, +4 proti lykantropům 1k4+1, +4 proti lykantropům, bodné 2 - 2. patro vlkodlačí lodi dagg09
SEKERY dovednost: sekera; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, klerik, mág, zloděj
vzhled název zásah zranění rychlost vlastnosti kde to najít číslo*
Balova sekera +0 1k8, sečné 7 Při každém úspěšném zásahu ovlivní oběť Narušení magie: Schopnosti každé kouzlící bytosti ovlivněné tímto kouzlem jsou částečně narušeny. Když se bytost pokusí seslat kouzlo, má 80% šanci na neúspěch. Bytosti se proti účinkům mohou bránit záchranným hodem proti kouzlu, ale s postihem -2. Durlagova věž – čtvrté (podzemní) patro ax1h07
PALCÁTY dovednost: tupé zbraně; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, mág, zloděj
vzhled název zásah zranění rychlost vlastnosti kde to najít číslo*
Palcát +2 +2 1k6+3, drtivé 5 - 4. patro Durlagovy věže – místnost s runami blun11
VÁLEČNÁ KLADIVA dovednost: tupé zbraně; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, mág, zloděj
vzhled název zásah zranění rychlost vlast. kde to najít číslo*
Válečné kladivo +1, +4 proti obřím humanoidům +1 (+4 proti obřím humanoidům) 1k4+1 (+5 proti obřím humanoidům), drtivé 2 - Ulghotův Vous, odměna od Hurgana za zabití démona hamm04
HOLE dovednost: tupé zbraně; může užívat každé povolání
vzhled název zásah zranění rychlost vlastnosti kde to najít číslo*
Hůl útočení +3 1k6+9, drtivé 1 každý ptok spotřebuje jeden náboj truhla v místnosti na západě 4. patra Durlagovy věže staf05
Hůl palcát +2 2k4+2, drtivé 2 jednoruční loď na Vlkodlačím ostrově staf06
Hůl oštěp +2 +2 1k8+3, bodné 4 - siréna Kirinhale, poslední nadzemní patro Durlagovy věže staf07
Hůl +3 +2 1k6+3, drtivé 1 - hostinec v Ulgothově vousu staf08
ŘEMDIHY dovednost: okované zbraně; nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, mág, zloděj
vzhled název zásah zranění rychlost vlastnosti kde to najít číslo*
Kielův řemdih +3 2k4+3, drtivé 4 Tato zbraň je prokletá a vnutí majiteli zuřivost berserka konec 2. patra Durlagovy věže blun09
PRAKY dovednost: střelné zbraně; může užívat každé povolání
vzhled název zásah zranění rychlost vlastnosti kde to najít číslo*
Prak +3 +3 +3, střelné 3 - 4. patro Durlagovy věže – místnost s runami slng03
KOŽENÉ ZBROJE nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): mág
vzhled název vlastnosti kde to najít číslo*
Kožená zbroj +3 5 - 4. patro Durlagovy věže – místnost s runami leat09
Zbroj z tvrdé kůže 6 - leat10
KROUŽKOVÉ ZBROJE nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): druid, mág, zloděj
vzhled název vlastnosti kde to najít číslo*
Kroužková zbroj +3 2 - Baresh, po návratu z Vlkodlačího ostrova chan07
PLÁTOVÉ ZBROJE nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): bard, druid, mág, zloděj
vzhled název vlastnosti kde to najít číslo*
Plátová zbroj +3 0 - jižní část 1. patra Durlagovy věže plat08
ŠTÍTY malý, střední a velký štít nemůže užívat: bard, druid, mág, zloděj; buckler nemůže užívat: mág
vzhled název vlastnosti kde to najít číslo*
Velký štít +2 +3, +1 proti střelným zbraním - 4. patro Durlagovy věže – místnost s runami shld19
Kielův buckler +1 nechrání před střelnými, bodnými útoky, +1 na obratnost konec 2. patra Durlagovy věže shld20
HELMY nemůže užívat (není-li uvedeno jinak): bard, mág, zloděj
vzhled název vlastnosti kde to najít číslo*
Kielova helma chrání před kritickými zásahy, chrání před panikou a uvyšuje morálku 2. patro Durlagovy věže helm14
CHRÁNIČE A RUKAVICE
vzhled název vlastnosti kde to najít číslo*
Chrániče svazování thac0 +5 postih, zranění -5 postih, neúspěch seslání kouzla 75%, prokletý 2. patro vlkodlačí lodi brac11
PLÁŠTĚ
vzhled název vlastnosti kde to najít číslo*
Plášť ochrany Na 1 tah, stojí 1 náboj: +5 k OČ proti střelným zbraním, +1 k OČ proti ostatním zbraním závěr 4. patra Durlagovy věže clck20
Plášť přesunutí OČ +4 proti střelným zbraním, záchranné hody (smrt, dech, hůlky): +2 bonus hostinec v Ulgothově vousu clck03
MAGICKÉ PRSTENY
vzhled název vlastnosti kde to najít číslo*
Prsten neviditelnosti učiní nositele neviditelným, dokud nezaútočí; předmět má omezený počet použití hostinec v Ulgothově vousu ring05
AMULETY
vzhled název vlastnosti kde to najít číslo*
Zelený amulet Na 1 tah, spotřebuje jeden náboj: ochrana před zmámením, zmatením, strachem, ovládnutím, ESP, zjištěním přesvědčení, zadržením, psionikou, spánkem a podobnými kouzly hostinec v Ulgothově vousu amul17
Vlčí mor +2 na zásah a zranění proti lykantropům. obdržíte od Dradeela, pokud mu slíbíte pomoc – chatka na druhé části vlkodlačího ostrova amul18
LEKTVARY
vzhled název vlastnosti kde to najít číslo*
Durlagův pohár vyléčí 5 životů, postava utíká při první známce potíží (trvání 12 hodin nebo do odčarování)Nejlepší kombo do BGITotSC:

Kielova helma a Durlagův pohár. Durlagův pohár se dá nabít prodáním a odkoupením na 10 použití a každé použití vyléčí všechna zranění. Kielova helma přitom zabrání panice z Durlagova poháru.

2. patro Durlagovy věže misc98
OSTATNÍ
vzhled název vlastnosti kde to najít číslo*
Greaganova harfa při zahrání ovládne jednu oběť (záchranný hod proti kouzlu s postihem -2), smí užívat jen bard hostinec v Ulgothově vousu misc2p
Svazek objasnění trvale moudrost +1, po použití je zničena nadzemní část Durlagovy věže book08